گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۸

 

نگارا، یاد می‌داری که یاد ما نمی‌کردی؟سگان را در بر خود جای و جای ما نمی‌کردی؟
چو جانت می‌سپرد این تن به جز خونش نمی‌خوردی؟چو خوانت می‌نهاد این دل به جز یغما نمی‌کردی؟
نشان درد می‌دیدی ولی درمان نمی‌دادیبه کوی وصل می‌بردی ولی در وا نمی‌کردی؟
نخستین روزت ار با من نبودی فتنه اندر سرچو رخ در پرده […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی