گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۳

 

تماشا را یکی بخرام در بستان جان ای جانببین در زیر پای خویش جان افشان جان ای جان
نخواهد جان دگر جانی اگر صد جان برافشاندکه بس باشد قبول تو بقای جان جان ای جان
ترا یارست بس در جان ز بهر آنکه نشناسدز خوبان جز تو در عالم همی درمان جان ای جان
ز بهر چشم خوب […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی