گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۳

 

خلاف دشمنان روزی نظر بر دوستان افگنحسودان را بخوابان چشم و بندی بر زبان افگن
دهانم خشک و لب تلخ از فراق تست، یک باریلب خشک مرا ترساز و بوسی در دهان افگن
کمان ابروان نقدست و تیر غمزه چشمت رابه نام عاشقان زان چشم تیری در کمان افگن
به خاموشی چرا زین‌گونه عیشم تلخ میداری؟لب شیرین ز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی