گنجور

عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۱

 

ز غم زار و حقیرم، با که گویم؟ز غصه می‌بمیرم، با که گویم؟
ز هجر یار گریانم، ندانمکه دامان که گیرم؟ با که گویم؟
ز جورش در فغانم، چند نالم؟گذشت از حد نفیرم، با که گویم؟
مرا از خود جدا دارد نگاریکه نیست از وی گزیرم، با که گویم؟
به بوی وصل او عمرم به سر شدفراقش کرد پیرم، […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی