گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۳

 

مسلسل زلف بر رخ ریته دیریگل و سنبل بهم آمیته دیری
پریشان چون کری زلف دو تا رابهر تاری دلی آویته دیری


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۴

 

برویت از حیا خوی ریته دیریدو ابرویت بناز آمیته دیری
به سحر دیده در چاه زنخدانبسی هاروت دل آویته دیری


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر