گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۹۴

 

خور آئین چهره‌ات افروته‌تر بیبجانم تیر عشقت دوته‌تر بی
چرا خال رخت دونی سیاهههر آن نزدیک خور بی سوته‌تر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۹۵

 

زخور این چهره‌ات افروته‌تر بیتیر عشقت بجانم روته‌تر بی
مرا اختر بود خال سیاهتز مو یارا که اختر سوته‌تر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر