گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۵

 

صدای چاوشان مردن آیوبگوش آوازهٔ جان کندن آیو
رفیقان میروند نوبت به نوبتوای آن ساعت که نوبت وامن آیو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۶

 

بیته گلشن به چشمم گلخن آیوواته گلخن به چشمم گلشن آیو
گلم ته گلبنم ته گلشنم تهکه واته مرده را جان بر تن آیو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر