گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «مگرفتهست»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » قصاید » شمارهٔ ۵

 

مرا دل از همه عالم گرفته ست

چه جای عالم از خود هم گرفته ست

ز دلگیری کم هر کس گرفتم

کسی را دل بدینسان کم گرفته ست

چنان از هستی خود زیر بارم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی