گنجور

اوحدی » منطق‌العشاق » غزل

 

ز جام عاشقی مستم دگر باربریدم مهر و پیوستم دگر بار
به دام عاقلی افتاده بودمز دام عاقلی جستم دگر بار
ز عشقت توبه کردم، چون بدیدمترا، آن توبه بشکستم دگر بار
وجودم نیست گشت از عشق، تا تونپنداری که من هستم دگر بار
مرا معذور دار، ار بر خروشمکه هم دیوانه، هم مستم دگر بار
ز دم در دامنت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷۱

 

گرفته عشق او دستم دگر بار
ز دست عقل وارستم دگر بار
به صد دستان گرفتم دست ساقی
بزن دستی که زان رستم دگر بار
به عشق چشم مست می فروشش
به حمدلله که سرمستم دگر بار
ببستم بر میان زنار زلفش
چو زلفش توبه بشکستم دگر بار
چو دانستم که غیر او دگر نیست
ز غیرت غیر نپرستم دگر بار
مرا گر هست هستی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی