گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۵

 

ز وصلت تا بکی فرد آیم و شمجگر پر سوز و پر درد آیم و شم
بموگوئی که در کویم نیاییمو تا کی با رخ زرد آیم و شم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر