گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۷

 

بی ته اشکم ز مژگان تر آیوبی ته نخل امیدم نی بر آیو
بی ته در کنج تنهائی شب و روزنشینم تا که عمرم بر سر آیو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۸

 

شبی کان نازنینم در بر آیوگذشته عمرم از نو بر سر آیو
همه شو دیدهٔ مو تا سحرگاهبره باشد که یارم از در آیو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۹

 

بدل چون یادم از بوم و بر آیوسر شگم بیخود از چشم تر آیو
از آن ترسم من بر گشته دورانکه عمرم در غریبی بر سر آیو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰

 

خوش آن ساعت که یار از در آیوشو هجران و روز غم سر آیو
زدل بیرون کنم جانرا بصد شوقهمی واجم که جایش دلبر آیو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر