گنجور

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۵۸ - در عذر تقصیر خدمت

 

اگر در خدمتت تقصیر کردممگر لطفت مرا معذور دارد
که بهتر آن کسی باشد که هردمز مخدومان گرانی دور دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری