گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۶۴

 

بخور من بود دود درمنهچنین باشد کسی را کو درم نه
چو بی سیمم ولی دایم به شکرمتقاضا گر ملازم بر درم نه
اگر گردون به کام من نگرددچه گویی بردهٔ خود بر درم نه


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی