گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «انحافظ»

 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۳

 

هزاران آفرین بر جان حافظ

همه غرقیم در احسان حافظ

ز هفتم آسمان غیب آمد

لسان الغیب اندر شان حافظ

پیمبر نیست لیکن نسخ کرده

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری