گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲۷

 

بیا کامروز گرد یار گردیمبه سر گردیم و چون پرگار گردیم
بیا کامروز گرد خود نگردیمبه گرد خانه خمار گردیم
مگو با ما که ما دیوانگانیمبر آتش‌های بی‌زنهار گردیم
سبک گردیم چون باد بهاریحریف سبزه و گلزار گردیم
چرا چون گوش جمله باد گیریمچرا چون موش در انبار گردیم
در آن طبله شکر پر کرد عطاربه گرد طبله عطار گردیم
چو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی