گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «وییکهاودارد»

 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۴۳۴

 

نگه، رنگین تر از گل می کند رویی که او دارد

ز دل صد پرده نازکتر بود خویی که او دارد

سیه روز و دماغ آشفته و خاطر پریشانم

چنین می پرورد بخت مرا مویی که او دارد

رم وحشی نگاه او به وحشت داده آرامم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی