گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «انمتوراخانهکجاباشد»

 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۵

 

ایا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد

الا ای ماه تابانم تو را خانه کجا باشد

الا ای قادر قاهر ز تن پنهان به دل ظاهر

زهی پیدای پنهانم تو را خانه کجا باشد

تو گویی خانه خاقان بود دل‌های مشتاقان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی