گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «ارکیگردد»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۰

 

به افسون پیر و طول امل هشیار کی گردد؟

ره خوابیده از بانگ جرس بیدار کی گردد؟

مگر در دامن خورشید تابان افکند خود را

وگرنه چشم شبنم سیر از گلزار کی گردد؟

گرانی از حباب بی تعلق نیست دریا را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی