گنجور

عبدالقادر گیلانی » غزلیات » شمارهٔ ۴۸ - شرح عاشقی

 

به غیر از سایه در کویت کسی محرم نمی‌یابم

کنون روزم سیه شد آنچنان کان هم نمی‌یابم

چو مجنون آهوی صحرا از آن رو دوست می‌دارم

که بوی مردمی از مردم عالم نمی‌یابم

برو این ماتم و شیون بر ارباب عشرت کن

[...]

عبدالقادر گیلانی