گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۸

 

مرا جز درگه لطف تو می دانی پناهی نیست

اگرچه بر من مسکین محزونت نگاهی نیست

ز دیده خون همی بارم ز شوق روی آن دلبر

به غیر از مردم دیده در این عالم گواهی نیست

چو حلقه بر درم دایم ز هرکس سرزنش دیده

[...]

جهان ملک خاتون