گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۹۲

 

سنایی را یکی برهان ز ننگ و نام جان ای جان

ز عشق دانهٔ دو جهان میان دام جان ای جان

مکن در قبهٔ زنگار اوصاف حروف او را

چو عشق عافیت پخته چو کارم خام جان ای جان

به قهر از دست او بستان حروف کلک صورت را

[...]

سنایی
 
 
sunny dark_mode