گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۶۴۴

 

به پای خم اگر یکبار طالع بار می دادم

به دست آسمان یک ساغر سرشار می دادم

اگر اسلام را می بود ربطی با سر زلفش

ز زاهد می گرفتم سبحه و زنّار می دادم

نهال طالعم روزی گل عشرت به سر میزد

[...]

حزین لاهیجی