گنجور

امیر شاهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۵

 

من از خاک درت رفتم، متاعم را به غارت ده

گرانی بردم از کویت، رقیبان را بشارت ده

مرا از سیل محنت خانه ویران گشت در کویت

زمانه گو اساس خصم را ساز عمارت ده

به یغما برد چشم کافرت ملک دل و دین‌ها

[...]

امیر شاهی سبزواری