گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «ذوردارد»

 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۵۸ - در عذر تقصیر خدمت

 

اگر در خدمتت تقصیر کردم

مگر لطفت مرا معذور دارد

که بهتر آن کسی باشد که هردم

ز مخدومان گرانی دور دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی