گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «اماورا»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۶

 

شبی دیدم چو مه بر بام او را

صراحی پیش و بر کف جام او را

دعا می کردم و می نامدش یاد

ز مستی بهر من دشنام او را

نخواهد دل به خود دشنام ازان لب

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی