گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «اریازکهترسی»

 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۷

 

کشیمان ار بزاری از که ترسی

برانی گر بخواری از که ترسی

مو با این نیمه دل از کس نترسم

دو عالم دل ته داری از که ترسی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر