گنجور

حزین لاهیجی » مثنویات » چمن و انجمن » بخش ۶ - شکفتن غنچهٔ منقبت امیر مومنان و سرور انس و جان اسدالله الغالب علیّ بن ابیطالب صلوات الله الملک المنان از شاخسار خامهٔ رطب اللّسان

 

پس از نعت رسول حق، سپاسی

که سنجد کلک فکر حق شناسی

نباشد جز ثنای شاه مردان

که حق، جان نبی خواندش به قرآن

طراز مسند هارونی او

[...]

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » چمن و انجمن » بخش ۷ - چمن طرازی این صحیفهٔ لا ریب به ذکر اشارت غیب

 

درپن خلوتسرای عاری از عیب

دل است آیینه دار شاهد غیب

کند حل، هر چه پیشت مشکل است آن

ز جام جم چه می پرسی؟ دل است آن

فروغ دل، چو گردد پرتو افکن

[...]

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » چمن و انجمن » بخش ۸ - شمع محبّت در انجمن غیرت افروختن و پروانه ی غیرت سوختن

 

محبت شیر و دل ها بیشه ی اوست

دو عالم سوختن، اندیشهٔ اوست

بود تا صید جانم، رنجه اش باد

دلم سیلی خور سرپنجه اش باد

تومستی میکنی همچوشرابی

[...]

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » چمن و انجمن » بخش ۹ - نخل بندی چمن بیان به تعریف بهار جان که فصل کامرانی ست و بهار جان که موسم گل افشانی

 

عجب عهدیست ایام جوانی

گل افشان بهار زندگانی

طبایع ذوق یاب شکر نوش

مشاعر، شیر مست بادهٔ هوش

قوی، از اعتماد تن قوی پشت

[...]

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » چمن و انجمن » بخش ۱۰ - سلسله جنبانی داستان سرای این داستان در انجمن سماع دوستان

 

نگردد بوی گل در گل حصاری

دل شیدا کجا و پرده داری؟

ز هر شاخیست بلبل نغمه پرداز

کجا عاشق؟ کجا پوشیدن راز؟

مرا از عشق، افسونیست در دل

[...]

حزین لاهیجی
 
 
۱
۲