گنجور

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » ملمعات » شمارهٔ ۵۱

 

اتی النیروز یا ظل الاله

و من بجلاله الدنیا تباهی

و من خضعت له الافلاک طرا

خضوعا فی الاوامر والنواهی

زهی بر تو جهانداری و شاهی

[...]

مجیرالدین بیلقانی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode