گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹۳

 

صبا آمد پیامی سویم آورد

مگر زان دلبر گلبویم آورد

که بستان شد معطّر از نسیمش

چو از زلف بت مه رویم آورد

هوا گویی ز لطفش مشک بیزست

[...]

جهان ملک خاتون