گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۳۳

 

چو خندد صبحدم گل در چمن خوش

نماید چون رخت در چشم من خوش

به بستان تا قد رعنات دیدم

به چشمم برنیامد نارون خوش

نگارا تا برفتی از بر من

[...]

جهان ملک خاتون