گنجور

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۷

 

به شرعِ احمدی پیرایه بس نیست؟

زمانِ رفتنِ این خار و خس نیست؟

ایرج میرزا
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۷ - آرزوی پرواز

 

هنوزت انده بند و قفس نیست

بجز بازیچه، طفلان را هوس نیست

پروین اعتصامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode