گنجور

اشعار مشابه

 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۹

 

دو گیسو را به دوش انداختی تو

ز ملک دل دو لشکر ساختی تو

به استمداد چشم و زلف و رخسار

به یکدم کار فایز ساختی تو


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۳۵۵

 

دو گیسو را به دوش انداختی تو

زملک دل دو لشکر ساختی تو

به استمداد چشم و زلف و رخسار

به یکدم کار فایز ساختی تو


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز