گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۷ - سرزنش کردن موبد ویس را

 

شهنشه گفت ازین بهتر چه باشد

به پا کی خود جزین درخور چه باشد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۴۸

 

مرا جز شور تو در سر چه باشد

مرا جز وصل تو درخور چه باشد

شبی از روی لطف و مهربانی

گر آیی نزدم ای دلبر چه باشد

غریبی بی نوایی گر نوازی

[...]

جهان ملک خاتون
 
 
sunny dark_mode