گنجور

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۷

 

تو میخواهی که تا تنها تو باشی

کسی دیگر نباشد تا تو باشی

از آن پنهان کنی هر لحظه مارا

زچشم خلق ناپیدا ت باشی

چو بیما نیستی یک لحظه موجود

[...]

شمس مغربی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode