گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۹

 

دریغا کانچه جستم آن ندیدم

نجات تن خلاص جان ندیدم

دلم می‌سوزد از درد و چه سازم

که درد خویش را درمان ندیدم

به کار افتادگی خویش هرگز

[...]

عطار نیشابوری