گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵

 

مرا با عشق تو جان درنگنجد

چه از جان به بود آن درنگنجد

نه کفرم ماند در عشقت نه ایمان

که اینجا کفر و ایمان درنگنجد

چنان عشق تو در دل معتکف شد

[...]

عطار نیشابوری