گنجور

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۳

 

تو ز مائی ولی ما را ندانی

ز دریایی ولی دریا ندانی

اگر دریا ندانی آن عجب نیست

عجب این است که صحرا را ندانی

بجان و تن ز بالائی و زیری

[...]

شمس مغربی