گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۸

 

مرا عشق رخت یاری قدیمست

غم عشق تو دلداری قدیمست

نه امروزست ما را با غمت کار

که بازار تو بازاری قدیمست

نه گل را رنگ و بوی امروز بودست

[...]

جهان ملک خاتون