گنجور

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۰

 

به مهمان هوازی شاد گردم

ز دست رنج و غم آزاد گردم

فرخی سیستانی
 

عطار » الهی نامه » بخش پانزدهم » (۷) حکایت پادشاه و انگشتری

 

چو در وی بنگرم دلشاد گردم

ز دست تُرکِ غم آزاد گردم

عطار
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۳۱ - مناجات شیرین در شب فراق

 

نشاطی ده کزین غم شاد گردم

ز زندان فراق آزاد گردم

امیرخسرو دهلوی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش دوم - قسمت اول

 

نشاطی ده کزین غم شاد گردم

ز زندان فراق آزاد گردم

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode