گنجور

رضی‌الدین آرتیمانی » مقطعات و غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۴

 

ز هر در میروی مطلب مهیاست

عجب بابیست این باب محبت

ز غرقاب جهان آسوده گردی

اگر افتی به گرداب محبّت

رضی‌الدین آرتیمانی
 
 
sunny dark_mode