گنجور

صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۶۳

 

نگارا زخم دل را مرحمش کن

ترحم بر هجوم ماتمش کن

شده بسیار بار درد و داغم

اگر داری سر یاری سر یاری کمش کن

سر بیگانگی دارد وصالت

[...]

صامت بروجردی