گنجور

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳۶

 

ملک چاکر خدیوا پادشاها

جهان داور شها عالم پناها

سر گردنگشان و سرفرازان

به درگاهت نیاز بی نیازان

نشانی آسمان از پایهٔ تو

[...]

نشاط اصفهانی