گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ینهمن»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » قطعات » شمارهٔ ۳۶

 

به جنگجو صنم خویش گفتم ای صد بار

رسیده سنگ جفایت بر آبگینه من

رسان به سینه من سینه را به رسم صفا

که پاک به دل همچون تویی ز کینه من

به عشوه گفت تو را سینه گر چه صاف آمد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی