گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷

 

نسیم باد صبا دوشم آگهی آوردکه روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
به مطربان صبوحی دهیم جامه چاکبدین نوید که باد سحرگهی آورد
بیا بیا که تو حور بهشت را رضواندر این جهان ز برای دل رهی آورد
همی‌رویم به شیراز با عنایت بختزهی رفیق که بختم به همرهی آورد
به جبر خاطر ما کوش کاین کلاه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ