گنجور

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » گزیدهٔ اشعار رشحه » از یک غزل

 

به قید زلف تو آن دل که پای بند شودغمش مباد که فارغ ز هر گزند شود
بلند نام تو در حسن شد خوشا روزیکه در جهان به وفا نام تو بلند شود


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه