گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱

 

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوستبیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست
به جان او که به شکرانه جان برافشانماگر به سوی من آری پیامی از بر دوست
و گر چنان که در آن حضرتت نباشد باربرای دیده بیاور غباری از در دوست
من گدا و تمنای وصل او هیهاتمگر به خواب ببینم خیال منظر دوست
دل صنوبریم همچو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۱۷

 

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
بیار سوی محبان پیامی از در دوست
وگر چنان که در آن حضرتت نباشد یار
برای دیده بیاور غباری از در دوست
غبار درگه او توتیای دیده کنیم
بدین وسیله ببینیم سوی منظر دوست
بسوختیم ز هجران شراب وصل بیار
که آب دوست نشاند شرار آذر دوست
من گدا و تمنای وصل او هیهات
مگر به خواب […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی