گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۳۳

 

به بوسه ای چه شود گر مضایقت نکنی
چو گویمت که بده قصد دادنت نکنی
کرامت است اگر بر هلاک من صبری
به کار داری و چندین مبالغت نکنی
چرا به یک دو سخن التفات ننمایی
چرا به یک دو قدح می مواقفت نکنی
سرد اگرچه فرو ناید و دلت باشد
به ما ولی چه شود گر موافقت نکنی
جفا و جور و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری