گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۶۱ - ایضا له

 

چو عادتست که ابنای دهر در هر قرن
کرم به لاف ز عهد گذشته وا گویند
بدان گروه بباید گریست کز پی ما
حکایت کرم از روزگار ما گویند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل