گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴

 

چه شاهدی است که با ماست در میان امشبکه روشن است ز رویش همه جهان امشب
نه شمع راست شعاعی، نه ماه را تابینه زهره راست فروغی در آسمان امشب
میان مجلس ما صورتی همی تابدکه آفتاب شد از شرم او نهان امشب
بسی سعادت از این شب پدید خواهد شدکه هست مشتری و زهره را قران امشب
شبی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار