گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲

 

مرادم ار چه نخواهد روا شدن ز شمابه فال نیک ندارم جدا شدن ز شما
مگر اجل برهاند مرا ز عشق، ارنهبه زندگی نتوانم رها شدن ز شما
اگر ز خوی شما داشتی خبر دل منعجب نداشتمی بی‌وفا شدن ز شما
ازین صفت که بی‌یگانگی همی کوشیدکرا بود طمع آشنا شدن ز شما؟
دلم بدین صفت ار پایمال غصه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی